DISCLAIMER

RENOVA GROUP – DISCLAIMER

AUTEURSRECHTEN

Deze website is ontwikkeld door PowerKraut in opdracht en samenwerking met Renova Group. Alle rechten voorbehouden.

Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie en videobestanden en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website. Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten.

AANSPRAKELIJKHEID

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten. Voordat u op de verstrekte informatie afgaat, dient zij op andere wijze bevestigd te zijn. Deze disclaimer is géén rechtsgeldige overeenkomst met de gebruiker. Het is enkel een document ter informatie.

Renova Group is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze website of van het afgaan op onjuiste informatie op deze website, tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat Renova Group opzet en/of grove nalatigheid kan worden verweten.

De op deze website gepresenteerde productgegevens, -specificaties en -illustraties zijn gebaseerd op de meest actuele productinformatie op het moment van publicatie. Het kan echter voorkomen, dat op de site getoonde modellen of accessoires inmiddels wijzigingen hebben ondergaan of verschillen van de in Nederland leverbare uitvoering.

BMW Nederland behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen in kleuren, materialen, uitrusting, specificaties en modellen. Wijzigingen kunnen ook prijzen van de producten betreffen. Eventuele aanbiedingen op de website gelden onder voorbehoud van bevestiging.

HANDELSMERKEN

Tenzij anders aangegeven zijn alle handelsmerken beschermd door merkrechten van de BMW Group. Dit geldt ook voor typeaanduidingen, bedrijfslogo’s en emblemen.

GEEN LICENTIES

Renova Group heeft gestreefd naar een innovatieve en informatieve website. BMW Group vraagt echter uw begrip voor hun standpunt, dat de BMW Group haar intellectueel eigendom – waaronder begrepen haar octrooien, handelsmerken, auteursrechten en andere rechten – moet beschermen. Door middel van deze website wordt geen toestemming verleend tot het gebruik van intellectueel eigendom van Renova Group, BMW Group of derden.

PERSOONSGEGEVENS

Op sommige website pagina’s kunnen wij naar persoonlijke gegevens vragen. Het is aan u om de gevraagde informatie al dan niet te verstrekken.

Door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de site van de Registratiekamer.

Bezoek aan deze website zonder nadere afspraken impliceert instemming met het bovenstaande.

Aanbevolen web browsers.

Deze website is gemaakt voor de meest gangbare browsers. Voor optimaal resultaat adviseren wij de actuele versie van Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox of Apple Safari, omdat browsers in de regel versie- of merk specifiek verschillend kunnen werken.

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat vanaf een website op uw harde schijf wordt achtergelaten. Cookies richten in uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Om u onze inhoud individueel ter beschikking te kunnen stellen, worden in sommige onderdelen van deze website cookies toegepast. Deze met een wachtwoord beveiligde onderdelen zijn alleen met geactiveerde cookies toegankelijk.

Op deze Renova Group website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
Copyright © 2017 Renova Group All Rights Reserved.